โอลิมปิกโตเกียวเกมส์ มีนักกีฬา LGBTQ เข้าร่วมมากสุด

โอลิมปิกโตเกียวเกมส์ มีนักกีฬาที่เปิดเผยตัวว่าเป็น LGBTQ เข้าร่วมการแข่งขันมากสุดถึง 168 คน